Amor, desig, sexualitat i poder a la posmodernitat

Data d'inici: 22 de setembre de 2017

Sessions: 22-29 de setembre, 6-13 d'octubre. De 19:30 a 21:00.

Docents: Dr. José Miguel Pueyo (psicoanalista) i Jordi Fernández (psicoanalista)

Places limitades

Lloc: Girona

Preu: General, 80 euros. Estudiants, 40 euros.

 

Formulari d'inscripció: Al final de la pàgina

Sessió 1: Amor-metàfora i objecte imaginari-del-desig-metonímia de l'objecte petit a

Parlar amb rigor epistemològic de l'amor, el desig, la sexualitat i el poder requereix establir qué és el llenguatge humà i el seu funcionament, descoberts per la psicoanàlisi en virtut del dispositiu inventat per Sigmund Freud, i que gràcies a la formalització portada a terme per Jacques Lacan podem comprendre i transmetre. D'aquesta manera, per altra banda, es dóna llum a la impostura dels discursos convencionals que han tractat aquestes qüestions fonamentals per a l'ésser humà.

 

Sessió 2: Sexualitat animal versus sexualitat humana: instint, llenguatge i pulsió

¿Què és la sexualitat humana? ¿En què és diferencia de la sexualitat animal? ¿Què han dit la religió, la filosofia pràctica i les ciències naturals sobre la sexualitat? ¿Quin és el sentit i funció d'aquests sabers imaginaris per al subjecte que els ha creat? ¿I per a les persones que s'identifiquen a aquests mateixos sabers imaginaris?

 

El dispositiu psicoanalític ha permès descobrir el paper del llenguatge humà, Lalangue, en la desnaturalització de l'instint en pulsió i en què consisteix la sexualitat, i allò inaprehensible que la caracteritza però que no deixa d'insistir en els símptomes.

Sessió 3: Sabers inconscients, semblants de l'objecte petit a i poder

La psicoanàlisi ha de donar llum als altres discursos i a a la fenomenologia descriptiva mitjançant la puntualització, que indica la posició que el subjecte ocupa en un discurs determinat, i l'esvetllament de la estructura que els determina. Per aquest motiu, no es possible parlar de poder, ni de l'amor, el desig i la sexualitat, sense fer menció del descobriment-formulació de Lacan de l'objecte petit a i els sabers inconscients.

Sessió 4: La posmodernitat i el discurs capitalista en els ideals de l'amor, el desig, la sexualitat i el poder

La posmodernitat es caracteritza fonamentalment per la preeminència del discurs capitalista. Aquest discurs, tant intel·ligent com diabòlic, engoleix el món i al subjecte. Això és constatable en els ideals de la època en la que vivim.

 

¿Quins són els ideals de l'amor, el desig, la sexualitat i el poder en l'actualitat? ¿Quins són els seus efectes en el subjecte descobert per Freud?

Formulari d'inscripció

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Condicions:

 

1- En rebre el formulari s'enviarà un email amb el número de compte bancari per efectuar el pagament del curs.

2- La inscripció quedarà formalitzada en realitzar la transferència bancaria o l'ingrés.

3- El número de places és limitat. És respectarà l'ordre d'inscripció.

4- Hi ha 72 hores per efectuar el pagament desde l'enviament del formulari d'inscripció. En cas contrari es destinarà la plaça a la següent persona, sempre seguint l'ordre cronològic d'enviament del formulari d'inscripció.

5- La ULP-Gi es reserva el dret d'anular el curso. En aquest cas es retornaria l'import de la inscripció.

6- Es pot anular la inscripció i demanar la devolució de l'import pagat, fins una setmana abans de l'inici del curs. En aquest cas se descomptarien les taxes que apliqui el banc per la gestió de la devolució, si n'hi hagués. Si es demana l'anulació de la inscripció durant la setmana prèvia l'inici del curs, es retornarà el 75% de l'import de la inscripció, menys les taxes bancàries, si n'hi hagués.