Clínica psicoanalítica.

Anorèxia, bulímia, fòbies, inhibició, transgressió

 

Data d'inici: 7 de febrer de 2014

Sessions: 7-14-21-28 de febrer. De 19:30 a 21:00.

Docents: Dr. José Miguel Pueyo (psicoanalista) i Jordi Fernández (psicoanalista)

Places limitades: Exhaurides

Preu: General, 75 euros. Estudiants, 35 euros.

 

Formulari d'inscripció: Al final de la pàgina

Sessió 1: Estructures clíniques freudianes

¿Què és l'inconscient descobert per Freud? ¿Què és una estructura psíquica? ¿Quines estructures psíquiques ha descobert la psicoanàlisi? ¿Quina relació hi ha entre el llenguatge, una estructura psíquica i un determinat símptoma? ¿Per què és important l'aportació de Jacques Lacan per a la comprensió dels descobriments de Freud? ¿Per què la paraula és el mitjà d'investigació i tractament en psicoanàlisi?

Sessió 2: Anorèxia i bulímia

L'anorèxia i la bulímia, tractades com a entitats nosològiques per la medicina, la psiquiatria i la psicologia, són, com ha descobert la psicoanàlisi, símptomes que representen al subjecte, símptomes que guarden relació amb una determinada conformació subjectiva o novela familiar, és a dir, d'una determinada estructura psíquica, habitualment una neurosi histèrica. Per altra banda, raons ideològiques, i com a conseqüència del regnat del discurs histèric sobre l'amo, han determinat que la paraula histèria hagi esdevingut un terme pejoratiu i que s'hagi exclòs dels manuals de psiquiatria que arriben d'ultramar.

Sessió 3: Fòbies

¿Què és una fòbia? ¿Què diuen la psiquiatria i la psicologia sobre la fòbia? ¿Per què en psicoanàlisi es parla de neurosi fòbica? ¿Quin és el sentit i funció de l'objecte fobígen? ¿Pateix un fòbic? ¿Per qué el fòbic triomfa allà on s'inhibeix el neuròtic obsessiu? ¿Per què i de quina manera s'acostuma a presentar un subjecte amb una neurosi fòbica al psicoanalista? ¿Com abordar una fòbia?

Sessió 4: Inhibició, transgressió

La inhibició i la transgressió respecte al pare, de qui o d'allò que representa la autoritat parental, o el seu substitut simbòlic, la llei, són els símptomes majors de la neurosi obsesiva. Aquesta qüestió clínica, que ha determinat bona part de la religió i de la filosofia pràctica, va ser escoltada per primera vegada per Sigmund Freud. També va ser el primer psicoanalista el primer en donar una resposta no ideològica. Es tractaria, doncs, de presentar les raons inconscients, estructurals, d'aquesta neurosi i com tractar-la en la pràctica clínica.

Formulari d'inscripció

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Condicions:

 

1- En rebre el formulari s'enviarà un email amb el número de compte bancari per efectuar el pagament del curs.

2- La inscripció quedarà formalitzada en realitzar la transferència bancaria o l'ingrés.

3- El número de places és limitat. És respectarà l'ordre d'inscripció.

4- Hi ha 72 hores per efectuar el pagament desde l'enviament del formulari d'inscripció. En cas contrari es destinarà la plaça a la següent persona, sempre seguint l'ordre cronològic d'enviament del formulari d'inscripció.

5- La ULP-Gi es reserva el dret d'anular el curso. En aquest cas es retornaria l'import de la inscripció.

6- Es pot anular la inscripció i demanar la devolució de l'import pagat, fins una setmana abans de l'inici del curs. En aquest cas se descomptarien les taxes que apliqui el banc per la gestió de la devolució, si n'hi hagués. Si es demana l'anulació de la inscripció durant la setmana prèvia l'inici del curs, es retornarà el 75% de l'import de la inscripció, menys les taxes bancàries, si n'hi hagués.