La Funció del Pare a l'adolescència.

Trastorns psíquics i tractament psicoanalític de l'adolescent

 

Data d'inici: 23 de setembre de 2016

Sessions: 23-30 de setembre, 7-14 de d'octubre. De 19:30 a 21:00.

Docents: Dr. José Miguel Pueyo (psicoanalista) i Jordi Fernández (psicoanalista)

Places limitades: Exhaurides

Preu: General, 80 euros. Estudiants, 40 euros.

 

Formulari d'inscripció: Al final de la pàgina

Sessió 1: L'adolescència, qüestions entre pares i fills

Les qüestions que l'adolescència planteja tant als fills com als pares haurien d'ésser el motor per a que uns i altres indaguessin sobre allò que ens fa humans. No obstant això, no poques vegades apareixen conflictes entre pares i fills. Potser alguns es reconfortaran en la idea de que en la posmodernitat tot sembla estar en contra del desig de saber i el sa desenvolupament intel·lectual, però la ética del bé dir del símptoma que caracteritza el discurs del psicoanalista conmina a treballar per sortir de l'atzucac del que no pocs gaudeixen morbosament.

Sessió 2: Ansietat, estrés, agressivitat, depressió, manies, obsessions i timidesa

L'ansietat, l'estrés, l'agressivitat, la depressió, les manies, les obsessions i la timidesa es troben entre els símptomes que pateixen més habitualment els adolescents. És igualment constatable que les explicacions psicofisiològiques dels mateixos i els tractaments que en conseqüència proposen psicòlegs i psiquiatres no només són insuficients per a dissoldre'ls sinó que en la majoria de les ocasions, sobretot si revesteixen certa gravetat, cronifiquen i agreugen la patologia.

Sessió 3: Internet, xarxes socials, sexualitat, trastorns de la conducta alimentària, drogues, alcohol, conductes de risc i antisocials i fracàs escolar

En l'actualitat, els símptomes clàssics descrits en la sessió 2 acostumen a complicar-se amb l'ús inapropiat d'Internet i les xarxes socials, el consum de drogues i alcohol, i els trastorns de la conducta alimentària. Tampoc són infreqüents les conductes antisocials, altres conductes morboses en les que es posa en risc la salut i el fracàs escolar. Però, si bé identificar quin és el primer símptoma pot alleugerir el malestar no és en absolut la solució.

Sessió 4: El psicoanalista, la Funció del Pare, els pares i els fills

El dispositiu psicoanalític inventat per Sigmund Freud ha permès descobrir que la causa última dels símptomes que descriu la psicopatologia depèn de la conformació d'aquell mateix subjecte entre els 0 i els 5 anys aproximadament, en el període del complex d'Èdip, i més concretament en com hagi operat la Funció del Pare en els primers anys de vida, funció simbólica, per altra banda, que no necessàriament ha de complir el genitor masculí per a que sigui operant. Aquesta qüestió teórica tindrà un paper rellevant en la estratègia que el psicoanalista adoptarà en la direcció de la cura.

Formulari d'inscripció

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Condicions:

 

1- En rebre el formulari s'enviarà un email amb el número de compte bancari per efectuar el pagament del curs.

2- La inscripció quedarà formalitzada en realitzar la transferència bancaria o l'ingrés.

3- El número de places és limitat. És respectarà l'ordre d'inscripció.

4- Hi ha 72 hores per efectuar el pagament desde l'enviament del formulari d'inscripció. En cas contrari es destinarà la plaça a la següent persona, sempre seguint l'ordre cronològic d'enviament del formulari d'inscripció.

5- La ULP-Gi es reserva el dret d'anular el curso. En aquest cas es retornaria l'import de la inscripció.

6- Es pot anular la inscripció i demanar la devolució de l'import pagat, fins una setmana abans de l'inici del curs. En aquest cas se descomptarien les taxes que apliqui el banc per la gestió de la devolució, si n'hi hagués. Si es demana l'anulació de la inscripció durant la setmana prèvia l'inici del curs, es retornarà el 75% de l'import de la inscripció, menys les taxes bancàries, si n'hi hagués.