¿Què és la Psicoanàlisi?

De Sigmund Freud a Jacques Lacan

 

 

Docents: Dr. José Miguel Pueyo (psicoanalista) i Jordi Fernández (psicoanalista)

Places limitades: Exhaurides

Preu: General, 75 euros. Estudiants, 35 euros.

 

Formulari d'inscripció: Al final de la pàgina

Sessió 1: El primer psicoanalista: Sigmund Freud

El desig de saber i la extraordinària capacitat de llegir-escoltar de Freud van permetre que aquest metge vienès descobrís l'inconscient i les seves lleis, i que tot allò que fa, pensa i desitja un subjecte està determinat per aquesta instància psíquica. La troballa, la pràctica clínica i el desenvolupament teòric de la psicoanàlisi no van estar exempts de dificultats. Però la perseverança, capacitat de treball i la rigorositat científica del primer psicoanalista, constatable en cada una de les pàgines que conformen la seva obra, ha permès que el subjecte per ell descobert assoleixi la dignitat ètica i epistemològica que li és exigible.

Sessió 2: Vicissituds i retrocés de la ciència de la subjectivitat: la IPA i els post-freudians

Les guerres mundials i la ineptitud de molts dels deixebles de Freud van gairebé soterrar tots els avenços de la ciència de la subjectivitat que és la psicoanàlisi. Els criteris establerts per la IPA i els post-freudians, que Lacan va motejar encertadament com la SAMCDA (Societat d'assistència mútua contra el discurs psicoanalític), sobre què és la psicoanàlisi i com s'han de formar els psicoanalistes, són un preciós i lamentable exemple de la dificultat de comprendre el descobriment freudià.

Sessió 3: Jacques Lacan: ¿retorn a Freud?

La psicoanàlisi no seria sense Jacques Lacan. El psicoanalista parisenc va saber articular el descobriment freudià amb la filosofia, la lògica, l'àlgebra, la lingüística estructural, la topologia i la teoria de nusos, articulació que permet llegir a Freud amb tot el rigor, desenvolupar la psicoanàlisi i formalitzar-la, alhora que ens ha donat les eines que permeten llegir les altres disciplines i discursos, és a dir, el subjecte, les seves produccions i la societat. 

Sessió 4: L'obra de Jacques Lacan i la diàspora lacaniana

¿Quina era la situació de la psicoanàlisi abans de l'aparició en l'escenari de Jacques Lacan? ¿Què va escriure? ¿Com eren els seus seminaris? ¿Què tenim dels seminaris i cursos que va dictar? ¿Qui és el responsable de la seva edició? ¿Com s'han editat? ¿Quines associacions o escoles va fundar Lacan? ¿Quina era la situació de la psicoanàlisi en el moment de la mort de Lacan? ¿Què van fer els seus deixebles? ¿Com està la psicoanàlisi en el món actualment? ¿Com puc saber si un psicoanalista és bo o dolent?

Formulari d'inscripció

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Condicions:

 

1- En rebre el formulari s'enviarà un email amb el número de compte bancari per efectuar el pagament del curs.

2- La inscripció quedarà formalitzada en realitzar la transferència bancaria o l'ingrés.

3- El número de places és limitat. És respectarà l'ordre d'inscripció.

4- Hi ha 72 hores per efectuar el pagament desde l'enviament del formulari d'inscripció. En cas contrari es destinarà la plaça a la següent persona, sempre seguint l'ordre cronològic d'enviament del formulari d'inscripció.

5- La ULP-Gi es reserva el dret d'anular el curso. En aquest cas es retornaria l'import de la inscripció.

6- Es pot anular la inscripció i demanar la devolució de l'import pagat, fins una setmana abans de l'inici del curs. En aquest cas se descomptarien les taxes que apliqui el banc per la gestió de la devolució, si n'hi hagués. Si es demana l'anulació de la inscripció durant la setmana prèvia l'inici del curs, es retornarà el 75% de l'import de la inscripció, menys les taxes bancàries, si n'hi hagués.