Del malestar psíquic a la felicitat. Propostes per a la nostra època

Lloc: Casa de Cultura de Girona. Aula B

 

Dia i hora: dijous 2 de març. 19h30

 

Presentador: Jordi Fernàndez. Psicoanalista

 

Ponent: Dr. Josep Miquel Pueyo. Psicoanalista

 

 

Com en èpoques passades, les persones segueixen buscant la felicitat i, per tant, la solució als seus malestars. Tal vegada allò que no es coneix tant bé és que la clau estructural del malestar humà és la falta-a-ser que ens és constitutiva.

 

El narcisisme, la tendència al gaudi mortificant i les ideologies de tot tipus determinen habitualment la compulsió al consum irreflexiu d'objectes i idees que prometen, imaginària i/o perversament, obturar aquesta falta-a-ser com a via per assolir la felicitat.

 

És constatable que aquests ideals impedeixen al subjecte realitzar-se en allò que ens caracteritza com a éssers humans, el pensament crític i, per tant, que aquests ideals obstaculitzen la capacitat per dilucidar la posició que un ocupa respecte els discursos ideològics.

 

En altres paraules, com en èpoques de la història que seria desitjable no repetir, no falten individus que han fet ofici d'aprofitar-se del desconeixement i/o la bona fe dels seus congèneres, amb noves i antigues propostes, des d'algunes formes d'espiritualitat als clàssics preceptes religiosos, passant por la nova forma de religiositat que assumeix el discurs científic.

 

Des de Freud, llegit i actualitzat per Jacques Lacan, el dispositiu psicoanalític desaliena al subjecte dels malignes discursos de domini al mateix temps que elimina el patiment; el nou posicionament subjectiu permet viure amb la joia i la dignitat ètica i epistemològica que com a humans ens hauria d’ésser exigible.