Identificació al símptoma

 

Això és el que demostra Joan Abril Español a l’article aparegut en el «Punt Diari» el 13 de maig. És a dir, la identificació, l’agreujament del saber-símptoma de l’amo pel discurs histèric, per un discurs que des d’antic suggestiona els discursos de domini a la fi que responguin què és una dona pel desig de l’home. Tantmateix, és il·lustratiu de quelcom més evident, com és el seu desconeixement de la psicoanàlisi. Contràriament a la seva opinió, són precisament els vincles que tenia l’anorèxica abans de caure en la malaltia els que determinen el «desig de res» que la caracteritza. No es tracta doncs de recórrer imaginàriament aquests vincles sinó de recórrer-los en la cura psicoanalítica per tal que l’anorèxica trobi en un altre desig una barrera contra el gaudi mortificant. Per això també, lluny de recomanar l’aïllament de l’anorèxica, la recomanació del psicoanalista és l’obertura a la primigènia relació amb l’Altre que habita en tothom i que no reclama altra cosa que la seva veritat sigui escoltada.   

 

Publicat en El Punt Diari, 14 maig 1999